NARCYSTYCZNI LIDERZY – ICH NAJWIĘKSZE ZALETY I BEZSPORNE WADY

utworzone przez | 0 komentarzy

Burzliwe czasy, chaos i potrzeba rozległej transformacji to warunki, w jakich sprawdzają się liderzy z osobowością narcystyczną. Są wtedy w stanie narysować przekonująca wizję i bez obaw poprowadzić firmę ku jej realizacji. Narcyz nie tyle przewidzi przyszłość, ile ją stworzy. Dlatego też coraz więcej korporacji oddaje stery narcyzom, ponieważ uważają, że w epoce innowacji nikt ich nie zastąpi.

Jak w każdym medalu, jest też druga jego strona: warunki spokojnego wzrostu i działań, wymagających przemyślenia wszystkich „za” i „przeciw”, nie są wymarzonym środowiskiem dla narcyzów. Wizjoner, który urodzi się w nieodpowiednim czasie, może bowiem sprawiać wrażenie pompatycznego bufona. W spokojnych czasach ciemne strony narcystycznej osobowości spowodują, że błyskotliwy narcyz nie awansuje i nie odniesie sukcesu.

Kiedy warto powierzać odpowiedzialności liderom – narcyzom, a kiedy lepiej tego unikać, to temat niniejszego wpisu. Znajdziesz w nim również wskazówki na temat tego, jak pracować z szefem o osbowości narcystycznej. Zapraszam zatem do lektury.

Każdy z nas ma w sobie odrobinę z narcyza. Freud pisał o osobowości narcystycznej tak:

„Szczególnie dobrze nadają się do podtrzymywania innych ludzi, pełnienia roli przywódców, wytyczania nowych ścieżek rozwoju kultury i do niszczenia istniejącego stanu przeczy”.

Freud

Wskazywał też na osobowościowe blokady: nieufność i skrajne emocjonalnie odizolowanie. Pojawiające się zagorżenia mogą w nich wywoływać wściekłość, a osiągnięcia nasilać ich poczucie własnej wielkości.

Jeden manager z Oracle opisuje swojego szefa – narcyza takimi słowami:

„Różnica między Bogiem a Larrym jest taka, że Bóg nie uważa się za Larry’ego”.

Dlatego też narcystyczne przywództwo nie zawsze jest skuteczne, ale też w określonych warunkach, potrafi przynieść wielkie efekty. Dziś u sterów wielkich organizacji stoją narsystyczni przywódcy, w związku z tym warto zadać sobie pytanie, jak nie dopuścić do ich samozniszczenia i jak uchronić przed katastrofą firmy lub działy, którymi kierują.
SILNE STRONY NARCYSTYCZNEGO PRZYWÓDCY

Wielka wizja

Narcyzi mają fascynującą i porywającą wizję firmy. Nie rozmieniają przy tym swojej wielkiej wizji na drobne: nie wchodzą w analizy, nie przejmują się liczeniem jej opłacalności. Podczas gdy inni ludzie pytają „dlaczego?”, narcyzi pytają: „dlaczego nie?”.

Narcyzi są bardzo niezależni i niełatwo im zaimponować. Są innowatorami, dążącymi do zdobycia władzy i sławy. Produktywni narcyzi są ekspertami w swoich dziedzinach, zadają też trafne pytania. Chcą być podziwani, wymagają wysiłku od innych, a jednocześnie nie wymagają go od siebie. Ze wzgędu na niezależność i agresywność (…bywa), nieustannie wypatrują wrogów, co izoluje ich od innych ludzi.

Masy zwolenników

Wizja to jedno, ale sama wizja nie wystarczy. Pacjenci szpitali psychiatrycznych też mają wizję. Narcyzi dodatkowo potrafią przekuć wizję w porywające przemówienia, a dzięki swym oratorskim umiejętnościom, potrafią swoją wizją zarazić innych. To jest sekret ich charyzmy: magnetyczne mowy porywające tłumy.

Druga strona medalu tejże charyzmy, to potrzeba uwielbienia, afirmacji i bezwzględnego podporządkowania się jego zdaniu. Produktywni narcyzi nie tylko chętnie podejmują ryzyko i są skłonni doprowadzić zadanie do końca, ale potrafią też oczarować masy swoją retoryką.

SŁABOŚCI NARCYSTYCZNEGO PRZYWÓDCY

Masy zwolenników

To wrażliwość na krytykę pcha narcyza do stosowania uników jakichkolwiek emocji. Dlatego trzyma otoczenie na dystans, wznosząc wokół siebie mur obronny, przez który cieżko się przebić. Niczym w baśni – księżniczka, pomimo wielu materacy, odczuwała na ciele ziarnko grochu, tak i tu narcyz – jest poddatny na siniaki. Dlatego woli nie wiedzieć, co myślą o nim inni i nie słuchać tego, co mają do powiedzenia. Narcyz słucha jedynie takich informacji, jakich pragnie.

Jeśli jego działanie spotyka się z sukcesem, w ślad za rosnącą popularnością narcyza, wzrasta jego pewność siebie i bardziej zdecydowane są jego działania. Jego myśli płyną, a ego mówi: „jesteś nieomylny”. Dlatego niechętnie słucha rad i przestrog ze strony otaczających go ludzi i kieruje się głównie własnym osądem, niejednokrotnie wysoce korozyjnym dla jego przyszłości. Nie wdaje się w przekonywanie oponentów, a lekceważy ich stanowisko, izoluje się i w konsekwencji popełnia błędy, mogące prowadzić do katastrofy. Narcyz nie toleruje również odmiennego zdania, a wobec pracowników, którzy się na to zdobędą, potrafi być wyjątkowo szorstki.

Pomimo iż wokół deklaruje, że stawia na pracę zespołową, w praktyce oznacza to, że chce mieć do czynienia z grupą potakiwaczy. W efekcie niezależnie myślący ludzie z czasem odchodzą, a narcyz pozostaje sam ze swoją niszczycielską siłą.

Narcyzi niebezpiczni stają się wtedy, gdy poddają się pozbawionym relizmu utopiom. Kreśląc ambitne plany, ulegają złudzeniom, że to niepomyślne okoliczności lub wrogie siły stanęły im na drodze do osiągnięcia celu. Narcyzi raczej nie spoglądają na siebie krytycznie i nie uważają, że być może oni sami są powodem własnych niepowodzeń. Ta megalomania w połączeniu z nieufnością są ich piętą achillesową. Dlatego nawet błyskotliwi narcyzi są podejrzewani o egocentryzm, brak przewidywalności, a w skrajnych przypadkach nawet o paranoję.

Brak empatii

Ostatnio wiele się mówi o znaczeniu inteligencji emocjonalnej w przywództwie (sama pisałam o tym TUTAJ i TUTAJ). Narcyzi – owszem – cenią empatię, ale w stosunku do siebie samego. W stosunku do innych nie wyróżniają się jej nadmiarem. Jednak brak empatii nie przeszkadza im zbytnio w dobrej komunikacji z innymi. Potrafią inspirować dzięki swojej pasji i swoim przekonaniom w czasach, kiedy ludzie pragną poczucia pewności.

Bywa, że braki w emaptii wpływają na działania narcyzów nader pozytywnie: bez zbędnych ceregieli porafią podjąć wątpliwie etyczne działania w sposób szybki i zdecydowany. Bez problemu przychodzi im zwolnienie ludzi czy też likwidacja całych oddziałów w organizacji. Ludzie więc są skłonni tolerować narcystycznych przywódców jedynie w burzliwych czasach. W czasah większego spokoju wybierają inne osobowości na swoich liderów.

Niechęć do mentorowania

Brak empatii i skrajna niezależność powodują, że narcyz nie będzie skutecznym mentorem. Ludzie ci nie uczą się łatwo od innych, ale też nie lubią uczyć innych. Wolą indoktrynować i wygłaszać przemówienia. Dominują też na zebraniach z podwładnymi. Są też pełni przekonania, że ich własny rozwój nie jest pochodną mentoringów czy programów doskonalenia. Chociaż sprawiają wrażenie, że czują się swobodnie w kontaktach z innymi, w rzeczywistości tak nie jest. Mają trudność z wchodzeniem w bliskie związki, które są wstępnym warunkiem mentorowania. Chętnie też wchodzą w spory i konfrontację z autorytetem.

Potrzeba rywalizacji

Narcystyczni przywódcy są w swoim dążeniu do wygranej niestrudzeni i bezwzględni. Gra nie jest dla nich grą, ale poważnym sprawdzianem ich umiejętności. Faktem jest, że zdecydowana większość przywódców chce wygrywać, ale narcyzi nie mają przy tym żadnych oporów moralnych. W obszarach, którymi kierują, podskórnie wyczuwa się nadmierną rywalizację, a sami narcyzi widzą zagrożenie we wszystkim. Ta obawa vel obesja przenosi się też na zaufanych współpracowników, gdzie lider narcystyczny dostrzega swoich wrogów pomimo tego, że ich tam nie ma.

UNIKANIE PUŁAPEK

Jeśli jesteś szefem narcyza lub może nawet sam nim jesteś, możesz uniknąć destrukcyjnego wpływu na Twoje działania. Michael Maccoby wyróżnia trzy podstawowe sposoby na uniknięcie pułapek, które produktywnym narcyzom stwarza ich własna osobowość.

Wyszukać zaufanego pomocnika

Choć nieufnie, narcyz potrafi nawiązać bliskie stosunki z jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kotwicy dla oderwanego od świata narcystycznego lidera. Może być nim współpracownik, do którego narcyz nabierze zaufania, może być nim współmałżonek. Ponieważ narcystyczni przywódy ufają tylko sobie i własnemu oglądowi otaczającej ich rzeczywistości, pomocnik musi rozumieć przywódcę i to, co chce on osiągnąć. Musi być na tyle bystry, aby umiejętnie pokierować wzajemnymi relacjami, żeby nie stać się niechlubnym numerem jeden na liście pierwszoligowych wrogów narcyza. Rolą zaufanego pomocnika będzie nie tylko realizacja pomysłów przywódcy, ale też skłanianie go do poznania nowych koncepcji i wyjścia poza obszar własnej wiedzy i doświadczeń.

Indoktrynować firmę

Narcystyczny lider dąży do tego, aby wszyscy jego podwładni o firmie tak, jak on sam myśli. Aby to osiągnąć, musi mieć do tego przestrzeń i możliwość indoktyrnowania firmy. Narcyz bowiem nie rozmawia, nie dyskutuje, a jedynie przemawia i stawia warunki: „albo jesteś ze mną, albo przeciw mnie”. Strategia ta może okazać się skuteczna na krótką metę (jak przypadek Jack’a Welch’a w GE), ale też sam narcyz musi wykazać się niezwykłym wyczuciem, aby w ten sposób działać.

Zająć się analizą

Narcyzi często bardziej koncentrują się na sprawowaniu kontroli nad innymi ludźmi, niż na poznawaniu i dyscyplinowaniu samych siebie. Jest to wbrew ich naturze, jednak ci, którzy będą pracować nad sobą i własnymi słabościami, staną się narcyzami produktywnymi. Istnieje wówczas szansa, że zdobywając umiejętność autorefleksji, staną się bardziej otwarci, lubiani i pogodni. Poważne podejście do osiągnia celów nie stoi przecież w sprzeczności z byciem wesołym. A poczucie humoru może im pomóc w odnalezieniu w sobie pokory do dalszej nauki.

PRACA NA RZECZ NARCYZA

Praca z narcystycznym szefem nie jest łatwa. Jeśli wolność myślenia jest dla Ciebie wartością nadrzędną, musisz pogodzić się z koniecznością znalezienia sobie innej pracy. Oto kilka wskazówek, jak w krótkiej perspektywie przetrwać z szefem – narcyzem:

Podchodź z emaptią do niego, ale nie oczekuj empatii od niego

Szacunku do siebie szukaj gdzie indziej. Zrozum, że demonstrowana przez niego nieomylność, pokrywa poczucie zagrożenia. Chwal jego osiągnięcia i wzmacniaj jego najlepsze impulsy, ale nie bądź bezwstydnym pochlebcą. Inteligentny narcyz przejrzy tych, którzy mu schlebiają; woli ludzi niezależnych, którzy cenią go naprawdę. Pokaż, że będziesz chronić jego wizerunek, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Bądź jednak ostrożny, kiedy Cię poprosi o uczciwą opcenę. Tym, czego naprawdę chce, jest rozwianie wątpliwości na temat własnej wyjątkowości. Będzie więc miał za złe wszelką uczciwą wypowiedź, która mogłaby rzucić cień na jego wyidealizowany wizerunek własny. Prawdopodobnie podejmie działania odwetowe.

Posuwaj szefowi pomysły, ale pozwój mu przypisywać mu je sobie

Zanim przedstawisz swoje poglądy, dowiedz się, co myśli. Jeśli uważasz, że się myli, opisz mu, w jaki sposób inne podejście działałoby na jego rzecz. Poważnie traktuj jego paranoidalne poglądy, nie lekceważ ich – często są wyrazem wyostrzonej intuicji. Akcentuj odmienne zdanie jedynie wówczas, gdy potrafisz wykazać, że mógłby odnieść korzyści z przyjęcia innego punktu widzenia.

Doskonal swoje umiejętności gospodarowania czasem

Narcystyczni przywódcy często dają podwładnym znacznie więcej poleceń, niż ci kiedykolwiek będą w stanie wykonać. Pomiń te polecenia, które nie mają sensu. Zapomnij o nich. On też o nich zapomni. Ale bądź odstrożny. Przeznaczaj wolny czas na własne potrzeby tylko wtedy, kiedy wiesz, że w programie szefa jest chwilowa przerwa. Narcystyczni przywódy uważają, że mogą wezwać Cię o każdej porze dnia i nocy. Bądź do dyspozycji przełożonego, ale przygotuj się do odejścia”.

Michael Maccoby

Jeśli interesujesz się tematyką zarządzania i przywództwa, przejrzyj ofertę szkolenia online, nad którą właśnie pracuję (przycisk poniżej). Dedykuję to szkolenie managerom, będącym na początku swojej kariery zawodowej lub osobom, które do zarządzania dopiero się przymierzają.

Znani narcystyczni przywódcy:

Napoleon Bonaparte, Stalin, Mao Tse-Tung, Franklin D. Roosvelt, Churchill, Mahatma Ghandi, Bill Clinton, Jack Welch, George Soros, Pehr Gyllenhammar (były prezes Volvo), Steve Jobs.

Podziel się swoimi przemyśleniami na temat znanych narcyzów polskich.

Kogo Ty zaliczyłbyś do tej grupy?

bezpłatna konsultacja

30 – 40 min

bezpłatna konsultacja

analiza i raport twojego cv

Facebook Like Box

Cresta Social Messenger
sztuka słuchania e-book

Odbierz w prezencie e-book "Sztuka Słuchania"

i doskonal swoje umiejętności słuchania w życiu zawodowym i prywatnym.

Przejdź teraz do skrzynki @ i potwierdź swój zaspis.

e-book czy [przywództwa można się nauczyć

Odbierz w prezencie e-book "Czy przywództwa można się nauczyć"

i zobacz, czy masz predyspozycje do bycia liderem.

Sprawdź swoją skrzynkę @ i potwierdź adres e-mail.

e-book sztuka uczenia się

Odbierz w prezencie e-book "Sztuka uczenia się"

i sprawdź co możesz zrobić, aby uczyć się skuteczniej.

Aby pobrać e-booka, otwórz teraz skrzynkę @ i potwierdź swój zapis.

Podaj swoje imię i adres email, by jako pierwszy otrzymać najświeższe informacje o kursie "Rekrutuj wartości i kompetencje"

Zapisując się na tę listę wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera jrs-szkolenia. W każdej chwili możesz się z niego wypisać.

Przejdź teraz do skrzynki pocztowej i potwierdź swój adres email.

ZAPIS NA LISTĘ OSÓB ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM "PIERWSZE 3 MIESIĄCE PRACY NA STANOWISKU MANAGERA"

Zdobądź pewność w roli lidera: inspiruj, motywuj, zarządzaj.

Otwórz teraz skrzynkę mailową i potwierdź swój zapis.

Cele-Zadania-Mierniki.

Darmowy dostęp do webinaru szkoleniowego, który pomoże Ci w budowie celów dla podległego zespołu i ich skutecznej realizacji.

Otwórz teraz skrzynkę mailową i potwierdź swój udział w webinarze.

DIAGNOZA POTENCJAŁU

Zdobądź pewność w roli lidera. Poznaj swoje silne strony. Odkryj swój talent. I wykorzystaj potencjał, jakim dysponujesz.

Otwórz teraz skrzynkę mailową i potwierdź swój zapis.

ANALIZA I RAPORT TWOJEGO CV

Skorzystaj z darmowej konsultacji już dziś.

Polityka Prywatności

Przejdź teraz do skrzynki e-mail i potwierdź zamówienie darmowej konsultacji.

DARMOWA KONSULTACJA KARIERY

Budowanie kariery - Twoja gra o jutro

Polityka Prywatności

Przejdź teraz do skrzynki e-mail i potwierdź zamówienie darmowej konsultacji.